Werkwijze

Tijdens een eerste gesprek leren wij u een beetje kennen en we inventariseren op basis van een vragenformulier hoe en waarmee wij kunnen helpen. We zorgen voor een match met een van onze medewerkers waarmee u kennis maakt. U bepaalt samen of het klikt. Is dat het geval, dan leggen wij de afspraken tussen u en James Nabij vast in een overeenkomst met de momenten van tussentijdse evaluatie en de verwachte duur van het traject.

Wat kost het?

Als particulier betaalt u ons een uurtarief vanaf 24,75 exclusief BTW.  Meestal zijn er mogelijkheden op gedeeltelijke of volledige vergoeding van de kosten voor onze diensten. In een persoonlijk gesprek vertellen wij graag daar meer over. Een korte samenvatting leest u alvast hieronder.

Zorgverzekeraar
Sommige verzekeraars vergoeden kosten onder de ‘vergoeding /ondersteuning mantelzorg’, of extra gezinshulp, via de aanvullende verzekering. Dit geldt soms ook voor assistentie/begeleiding bij doktersbezoek.

Aftrek belasting
Indien de hulp of inzet van James Nabij nodig is vanwege ziekte of invaliditeit, is er mogelijk recht op aftrek via uw inkomstenbelasting. Dit gaat onder de noemer van extra gezinshulp.
Alhankelijk van de belastingschijf waarin men valt, dient wel nog rekening gehouden te worden met een drempel. Alleen het bedrag boven deze drempel is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze aftrek ontvangt men nadat de aangifte over het voorgaande jaar is ingediend, maar met een voorlopige teruggaaf kan dit ook al eerder worden ontvangen.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Voor een PGB aanvraag gaat u naar het zorgloket van uw gemeente. Met een persoonsgebonden Budget (PGB) ben je vrijgesteld van BTW en kunnen de kosten van inzet door James Nabij geheel vergoed vergoed worden.

Via de website van de belangenorganisatie voor PGB-houders Per Saldo kunt u informatie en advies krijgen bij het beantwoorden van allerlei vragen over het regelen en de uitvoering van uw zorg, zowel met als zonder PGB.

Ontvangt u nu zorg in natura via een zorginstelling of zorg aan huis? Er is een mogelijkheid om onze diensten met een PGB te combineren met de zorg in natura. Je kunt namelijk per zorgfunctie kiezen of je van een PGB gebruik wil maken. Je kunt bijvoorbeeld de verpleegkundige zorg in natura laten uitvoeren door een zorginstelling en een PGB aanvragen voor begeleiding of hulp bij het zelfstandig blijven functioneren en daarmee de regie over een belangrijk deel van het leven te houden. Neem hiervoor contact op voor meer informatie.

MEER WETEN?

Wilt u weten wat James Nabij voor u, uw gezin of uw familielid kan betekenen?
Wilt u een beroep doen op de faciliteiten van James Nabij?